• Основи
    правових
    знань
    Педагогічний програмний засіб
    Автор: Антонюк Н.П., викладач
    Ковельського професійного ліцею