Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються


Урок 2. Цивільно-правові угоди


Договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Цивільний кодекс України передбачає понад 90 видів догово­рів, серед яких типовими є: договір купівлі-продажу, договір дарування, договір позики, договір майнового найму (оренди).

Цивільно-правовими є договори, у яких йдеться про певні матеріальні питання – власність, спадкування, а також деякі інші немайнові питання.

Істотними умовами договору є:

У разі досягнення домовленості між сторонами договір набуває чинності з моменту його укладення і є обов'язкові для сторін.

Слід знати, що:                  

Договори за формою бувають:

Контрольні запитання

  1. Які договори є цивільно-правовими?
  2. Що називається договором?
  3. Охарактеризуйте цивільний договір.
  4. Назвіть види цивільних договорів.
  5. У якому випадку договір позики між фізичними особами може укладатися усно?
  6. Які зобов´язання бере на себе позичальник за кредитним договором?
  7. Що повинен зробити з річчю користувач після закінчення строку договору позики?
  8. На яких умовах за договором дарування одна сторона передає майно у власність іншій стороні?