Тести до уроків:


Тема 2. Урок 1. Загальні засади Основного Закону України

Тема 2. Урок 2. Громадянин і держава

Тема 2. Урок 3. Основні засади виборів, референдум в Україні

Тема 2. Урок 4. Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні

Тема 2. Урок 5. Обрання Президента України та його повноваження

Тема 2. Урок 6. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади

Тема 4. Урок 1. Цивільні правовідносини та їх регулювання

Тема 4. Урок 2. Цивільно-правові угоди

Тема 4. Урок 3. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності

Тема 4. Урок 4. Спадкове право

Тема 5. Урок 1. Загальна характеристика трудового права України

Тема 6. Урок 1. Екологічне право та його роль в регулюванні системи «природа – людина – суспільство»

Тема 8. Урок 1. Загальні положення кримінального права

Тема 8. Урок 2. Злочин та які його наслідки

Тема 8. Урок 3. Поняття та підстави кримінальної відповідальності