Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються


Урок 3: Поняття та мета цивільно-правової відповідальності


Тест


Загальна кількість запитань в даному тесті: 10

1. У якому віці особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, але не речами, придбаними за ці кошти?

2. Способи забезпечення зобов’язання:


3. Угоди від імені неповнолітніх осіб до 15 років та в їх інтересах учиняють:

4. Назвіть підстави для настання цивільно-правовою відповідальності:
5. Дієздатність громадян за цивільним правом настає з:

6. До форм цивільно-правової відповідальності належить:

7. Цивільно-правове правопорушення - ...

8. Із наведеного переліку фізичних осіб оберіть тих, які, згідно із законодавством України, можуть бути суб'єктами підприємницької діяльності:

9. Предметом цивільного права є:
10. Вкажіть, який характер має цивільно-правова відповідальність батьків за своїх неповнолітніх дітей: