Зміст навчальної програми


Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Урок 1. Право у житті кожного з нас

Урок 2. Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство

Тема 2. Конституційні основи України

Урок 1. Загальні засади Основного Закону України

Урок 2. Громадянин і держава

Урок 3. Основні засади виборів, референдум в Україні

Урок 4. Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні

Урок 5. Обрання Президента України та його повноваження

Урок 6. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади

Урок 7. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження

Урок 8. Правосуддя, правоохоронні органи в Україні

Тема 3. Правові основи професійно-технічної освіти

Урок 1. Професійно-технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти України

Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Урок 1. Цивільні правовідносини та їх регулювання

Урок 2. Цивільно-правові угоди

Урок 3. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності

Урок 4. Спадкове право

Тема 5. Праця, закон і ми

Урок 1. Загальна характеристика трудового права України

Урок 2. Трудовий договір

Урок 3. Колективний договір

Урок 4. Робочий час і час відпочинку

Урок 5. Трудова дисципліна

Тема 6. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

Урок 1. Екологічне право та його роль в регулюванні системи «природа – людина – суспільство»

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Урок 1. Поняття про адміністративне правопорушення і адміністративну відповідальність

Урок 2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Тема 8. Злочин і покарання

Урок 1. Загальні положення кримінального права

Урок 2. Злочин та які його наслідки

Урок 3. Поняття та підстави кримінальної відповідальності

Тема 9. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки

Урок 1. Загальна характеристика сімейного права України

Урок 2. Поняття про шлюб і сім'ю

Урок 3. Шлюбний договір

Урок 4. Права і обов'язки батьків і дітей

Тема 10. Житлове право

Урок 1. Загальна характеристика житлового права України

Урок 2. Договір житлового найму

Тема 11. Земельне право

Урок 1. Земля і власність на неї