Тема 8. Злочин і покарання


Урок 1. Загальні положення кримінального права


«Кримінальне право» - це система правових норм, що визначають, які діяння є злочинами і які міри покарання належить застосовувати до осіб, що їх скоїли.

Норми кримінального права:

Злочин і покарання — це ті суспільні явища, які визначають­ся нормами кримінального права. Саме відносини, що виникають у зв'язку із вчиненням злочину і застосуванням за це певних покарань, і становлять предмет кримінального права. Оскільки злочини мають підвищену суспільну небезпечність для суспільних відносин, держава застосовує за їх вчинення й найбільш гострі примусові заходи — кримінальні покарання. Застосування покарання — це метод правового регулювання відносин, що виникають у зв'язку з вчиненням злочину.

Злочин – це передбачене Кримінальним кодексом України, суспільно небезпечне, протиправне, винне (умисне чи з необережності), каране діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину, а саме:

Кримінальний кодекс України (прийнятий 5 квітня 2001 року, чинний з 1 вересня 2001 року) – це єдиний законодавчий акт України, який регулює правовідносини, що виникають внаслідок вчинення особою небезпечного діяння. Складається із загальної (визначає загальні підстави визнання або невизнання особи винною у вчиненні злочину) та особливої (містить опис злочинів і покарань, що призначаються на них) частин.

Основною функцією кримінального права як галузі права є охоронна функція, оскільки воно охороняє властивими йому заходами ті суспільні відносини, що регулюються іншими галузями права.

Крім охоронної, кримінальне право виконує також регулятивну функцію, адже, забороняючи вчинювати суспільно небезпечні діяння, норми кримінального права в той же час вимагають певної правомірної поведінки. Кримінальний закон, який набрав чинності, уже самим фактом свого існування впливає на поведінку людей.

Контрольні запитання

  1. Які відносини регулює кримінальне право?
  2. Що таке злочин?
  3. Чому злочин є одним з найнебезпечніших правопорушень?
  4. З якого віку настає кримінальна відповідальність?
  5. Чому законом встановлюються вікові межі відповідальності?