Тема 9. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки


Урок 1. Загальна характеристика сімейного права України


Сімейне право можна назвати найближчою й найріднішою для кожного галуззю права. Адже воно регулює відносини між членами сім'ї. А сім'я, яка виконує вкрай важливу функцію — продовження роду й виховання дітей, є невеличкою, але незамінною складовою всього суспільства. І будь-яка держава зобов'язана ставити перед собою завдання захисту сім'ї. Недарма український законодавець назвав зміцнення сім'ї як соціального інституту пріоритетом прийнятого в 2002 р. Сімейного кодексу України.

Сімейне право — сукупність правових норм, які регулюють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що виникають із шлюбу і належності до сім'ї.

Основні принципи регулювання сімейних відносин визначені Конституцією України.

Основним джерелом сімейного права є Сімейний кодекс України. Він визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.

Сім'я є первинним та основним осередком суспільства.

Сімейний кодекс України встановлює такий перелік суб'єктів сімейних правовідносин:

Виходячи з того, що об'єктом сімейного права є особисті немайнові та майнові відносини між його суб'єктами, то відповідно об'єктом сімейних правовідносин можуть бути:

Зміст сімейних правовідносин становлять суб'єктивні сімейні права й обов'язки.

Суб'єктивні сімейні права — це міра можливої поведінки суб'єкта сімейних правовідносин.

Суб'єктивний сімейний обов'язок — це міра необхідної поведінки суб'єкта сімейних правовідносин.

 

Контрольні запитання

  1. Як ви вважаєте, чому і в яких випадках держава має втручатися у сферу сімейних відносин?
  2. Назвіть суб'єктів сімейних правовідносин?
  3. Чому, на ваш розсуд, так важливо для людини мати сім'ю?
  4. Назвіть основні принципи регулювання сімейних відносин?
  5. Назвіть джерела сімейного права?