Тема 2. Конституційні основи України


Урок 5. Обрання Президента України та його повноваження


Вибори Президента України здійснюються громадянами України на підставі ст. 103 Конституції на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. В Україні згідно зі ст. 103 Конституції України Президент обирається на п'ять років.

Згідно зі ст. 103 Конституції України Президентом України  може бути виключно громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років і має право голосу.

Згідно зі ст. 103 Конституції України одна й та сама особа не може бути Президентом України більш ніж два строки підряд.

Відповідно до цієї статті Конституції Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Вибори Президента можуть бути черговими, позачерговими, повторними.       

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України.

Після обрання Президента України здійснюється встановлена Конституцією України процедура вступу його на посаду. Ст. 104 Конституції передбачає, що новообраний Президент України вступає на посаду не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів ви­борів, із моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

Контрольні запитання

  1. Кому складає присягу новообраний Президент України?
  2. Визначте місце Президента України в системі державної влади.
  3. Який є строк повноважень Президента України?
  4. Назвіть види виборів Президента України.
  5. У який строк проводяться  вибори Президента України?