Тема 9. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки


Урок 4. Права і обов'язки батьків і дітей


У ст. 7 Сімейного кодексу України написано, що «… дитина повинна бути забезпечена реалізацією її прав, які встановлені Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними правовими актами, визнаними в Україні».

Сучасні юридичні документи визначають, що виховання дитини у сім’ї має відповідати інтересам дитини. У ст. 150-151 Сімейного кодексу України та у ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства» йдеться, що держава повинна захищати дитину від «усіх форм фізичного і психічного насильства, …жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальне насильство…, залучення до злочинної діяльності, вживання алкоголю, наркотичних речовин…, екстремістських і релігійних психокультових угрупувань, …примус до проституції, жебрацтва, бродяжництва…»

Право дитини на добре батьківське виховання забезпечується системою державного контролю. Дитина має право опиратися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків стосовно неї.

Батьки повинні виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї родини, свого народу, своєї батьківщини, піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Важливим є обов’язок батьків забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Сімейний кодекс України не лише визначає права батьків, а й надає право дитині противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї, звертатися за захистом своїх прав до органу опіки й піклування .

Якщо батьки не виконують свої обов’язків, їх за рішення суду може бути позбавлено батьківських прав.

Права дітей:

Сучасна суспільна та юридична думка базується на тому, що дитина повинна виховуватись у сім’ї й ніщо не може замінити дитині сім’ю. Згідно зі ст. 151 Сімейного кодексу, саме батькам надається переважне право особистого виховання дітей, вибору форм та методів виховання, якщо останні не суперечать закону та моральним засадам суспільства. У певних випадках виникає потреба захищати дітей від власних батьків.

Окрім дітей, чиї батьки позбавлені батьківських прав, у нашій країні є багато дітей-сиріт, тобто тих, що з різних  причин не мають батьків. Держава намагається надати цим дітям можливість виховуватись у сім’ї, тобто реалізувати право дитини на виховання в сім’ї. Одним із варіантів реалізації цього права є всиновлення. Над дітьми, що залишились  баз батьківського піклування, встановлюється опіка або піклування. Рішення про всиновлення, про призначення опікунів та піклувальників приймають державні органи опіки та піклування або суди.

Окрім суду, органів опіки, на захист дитини у складних ситуаціях стають Служби у справах дітей, державні соціальні служби., суспільні організації, що займаються проблемами захисту прав дітей.

 

Контрольні запитання

  1. Яким чином держава захищає права дітей?
  2. Які обов'язки батьків стосовно виховання дітей?
  3. Назвіть права дітей?
  4. Якщо батьки не виконують свої обов’язків, то які дії держави щодо подальшого перебування дітей у сім'ї?
  5. Які права дітей найчастіше порушуються?
  6. Де і за яких умов можуть захистити свої права діти?