Тема 9. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки


Урок 2. Поняття про шлюб і сім'ю


2.1. Що таке сім'я?

З давніх-давен сім’я допомагала людині вижити. Лише об’єднавшись у родину, можна було здобути їжу та захистити свою оселю. З часом багато що в сімейному укладі змінилося. Але, як і за давніх часів, члени сім’ї живуть разом і ведуть спільне господарство, що є головною ознакою сім’ї.

Сім’я є, образно кажучи, першим кораблем у бурхливому морі життєвих випробувань, на якому діти вчаться долати труднощі. Сім’я є місцем, де плекається єдність, де батько і мати є взірцем для дітей, а діти – надією для батьків. У сім’ї з покоління в покоління передаються звички, стиль життя, формуються ціннісні орієнтації.

Саме із сім’єю пов’язані перші уроки поваги до предків і любові до батьківщини. Щоб переконатися в цьому, згадайте сторінки української історії. Родина ставала основою формування характеру майбутнього громадянина, захисника. У сім’ї формувалась особистість, яка поважала інших і вимагала поваги до себе. Діти починають сприймати навколишнє середовище з народження, і розібратися в цьому світі без допомоги дорослих їм важко.

Отже, сім’я – це мала група суспільства, його частина, в якій людей поєднують родинні зв’язки, спільне ведення господарства і моральна відповідальність одне перед одним.

Згідно зі статтею з Сімейного кодексу України:

Сім’я є первинним та основним осередком суспільства.

Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Права члена сім’ї має одинока особа.

Сім’я створюється на підстав шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Сім'я протягом тисячоліть була і нині є основним осередком людського суспільства. Хороша сім'я - запорука задоволення людини життям. Про це свідчать численні спеціальні дослідження, в яких переважна більшість опитаних сімейну злагоду ставить на перше місце серед передумов задоволення людини життя.

2.2. Що таке шлюб? Правові аспекти шлюбу

Стародавнє значення слова «шлюб» - обіцянка. Згідно статті 21 Сімейного кодексу України під шлюбом розуміють сімейний союз чоловіка і жінки, який реєструється у порядку, визначеному законом. Шлюб реєструється у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Шлюбний вік для жінки і чоловіка встановлюється у вісімнадцять років. Персони, які бажають зареєструвати шлюб, повинні досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Шлюб ґрунтується на добровільній згоді жінки і чоловіка. Примушення жінки і чоловіка не допускається.

Жінка і чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Згода на укладання шлюбу повинна бути добровільною, тобто досягнута без застосування насильства або психічного тиску.

Основні способи набуття права власності

Перешкоди для укладення шлюбу:

Названі підстави унеможливлюють укладення союзу між чоловіком і жін­кою. Шлюб, укладений попри зазначені в законі перешкоди, вважається не­дійсним.

Шлюб є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя.

Підставами припинення сімейних правовідносин є припинення шлюбу. У свою чергу, підставами припинення шлюбу є смерть одного із подружжя або розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу здійснюється державним органом РАЦС за заявою по­дружжя, яке не має дітей. Для того, щоб орган РАЦС виніс постанову про розірвання шлюбу, необхідним є виконання двох умов: подружжя не має неповнолітніх дітей; існує взаємна згода подружжя на розірвання шлюбу. У разі розірвання шлюбу органом РАЦС шлюб припиняється в день винесен­ня ним відповідної постанови.

Якщо подружжя має дітей, розірвання шлюбу відбувається за рішенням суду. У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється в день набрання чинності цього рішення суду.

 

Контрольні запитання

  1. Що таке сім'я?
  2. Яким чином  укладається шлюб?
  3. Які основні мови вступу до шлюбу?
  4. Якими є основні підстави розірвання шлюбу?
  5. Які існують перешкоди для укладення шлюбу?