Тема 2. Конституційні основи України


Урок 4. Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні


Відповідно до Конституції України (ч. 1 ст. 75) єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

В Україні парламент є однопалатним. Конституційний склад Верховної Ради України - 450 народних депутатів України, які оби­раються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шля­хом таємного голосування строком на чотири роки. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Верховна Рада України  є повноважною за умови обрання не менш ніж двох третин від її конституційного складу.

Згідно зі ст. 82. Конституції України Верховна Рада України пра­цює сесійно. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на трид­цятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Пер­ше засідання Верховної Ради України  відкриває найстарший за віком народний депутат України.

Народні депутати України обираються на основі загального, рівно­го, і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість, за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному вибор­чому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати  від політичних партій, виборчих блоків політичних партій.

Виборчий процес включає такі етапи:

Основні способи набуття права власності

Контрольні запитання