Тема 2. Конституційні основи України


Урок 4: Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні


Тест


Загальна кількість запитань в даному тесті: 12

1. Конституційний склад Верховної Ради України нараховує




2. Перед тим, як заступити на посаду, народні депутати України складають перед Верховною Радою України:




3. Перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради присягу зачитує депутат:




4. Верховна Рада України збирається після офіційного оголошення результатів виборів не пізніше, ніж на:




5. Який орган є вищим у системі органів законодавчої влади




6. Народним депутатом України може бути громадянин України, який проживає в Україні останні:




7. Верховна Рада є повноважною за умови обрання її конституційного складу не менше як:




8. Верховна Рада України працює




9. Народним депутатом може бути громадянин України, який на день виборів досяг:




10. Мінімальна кількість народних депутатів України, які мають підтримати проект законів для його прийняття:




11. Які з наведених повноважень належать Верховній Раді України відповідно до Конституції України



12. Які з наведених повноважень належать Верховній Раді України відповідно до Конституції України