Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність


Урок 1. Поняття про адміністративне правопорушення і адміністративну відповідальність


Адміністративне право України являє собою окрему галузь права, що покликана регулювати певну групу суспільних відносин.

Адміністративне право — це сукупність правових норм, які встановлю­ються і забезпечуються державою з метою регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності.

Норми адміністративного права:    

 1. регулюють суспільні відносини у галузях виконавчо-розпорядчої діяльності;
 2. регулюють взаємодію людини та органу держави чи посадової особи;
 3. містять опис адміністративних правопорушень та закріплюють адміністративні стягнення за їх вчинення.

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління, і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

адміністративне правопорушення

Склад адміністративного правопорушення включає об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт, суб'єктивну сторону.

адміністративне правопорушення

Адміністративна відповідальність виступає одним із видів юридичної відповідальності. Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративних проступків, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення, і характеризується застосуванням до винної особи адміністративного стягнення:

 1. попередження;
 2. штраф;
 3. оплатне вилучення предмета, який став знаряддям скоєння або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
 4. конфіскація предмета, який став знаряддям скоєння або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, отриманих унаслідок скоєння адміністративного правопорушення;
 5. громадські роботи (призначають на строк від 20 до 60 годин і відбуваються не більш як 4 години на день);
 6. виправні роботи (застосовують на строк до 2 місяців та з відрахуванням до 20% зарплатні особи в дохід держави);
 7. позбавлення спеціального права, наданого громадянинові:
  • права полювання — на строк до трьох років — за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом;
  • права керування транспортними засобами — на строк до трьох років — за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом;
  •  права керування транспортними засовами — на строк до десяти років — за систематичне порушення порядку користування цим правом;
 8. адміністративний арешт (встановлюють та застосовують на строк до 15 діб; не можна застосовувати до осіб, які не досягли 18 років).

Адміністративна відповідальність є інститутом адміністративного права. Це обов'язок особи, яка скоїла адміністративний проступок, нести відповідальність за свої протиправні дії в межах установленого законом стягнення.

Адміністративне стягнення згідно з чинним законодавством діє протягом року з моменту його застосування. Заходи адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до законодавства.

Необхідною підставою для застосування адміністративної відповідальності є наявність адміністративного правопорушення, а заходом впливу має бути адміністративне стягнення.

 

Контрольні запитання

 1. У чому полягає важливість існування норм адміністративного права для життя людей у державі?
 2. У чому полягає головна особливість небезпеки адміністративного правопорушення для життєдіяльності суспільства?
 3. У чому полягає мета застосування адміністративного стягнення?
 4. У чому полягають особливості адміністративного стягнення як міри відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення?
 5. У чому полягають особливості права власності неповнолітніх?