Тема 6. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України


Урок 1. Екологічне право та його роль в регулюванні системи «природа – людина – суспільство»


Людина є основною цінністю держави. Законодавство створюється на захист її прав і свобод. Але людина є невід´ємною частиною природи. Тому екологічне право – галузь права України, яка регулює суспільні відносини з приводу належності, використання, забезпечення екологічної безпеки й відтворення природних ресурсів.

Нормативно-правовими актами, що регламентують правову охорону навколишнього природного середовища – Конституція України, Закони України «Про охорону навколишнього середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природничо-заповідний фонд», «Про екологічну експертизу», Земельний, Лісовий, Водний кодекси України.

Конституцією України (ст. 50) передбачено, що кожний громадянин має право на безпечне для його життя та здоров´я навколишнє природне середовище та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Основою для юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства виступаю екологічні правопорушення:

Екологічне право

Екологічне право

Особи, винні в здійсненні екологічних правопорушень, несуть таку відповідальність:

Порядок накладення дисциплінарних, адміністративних, кримінальний санкцій регулюється спеціальним законодавством.

Контрольні запитання

  1. Назвіть принципи охорони навколишнього середовища.
  2. Яка відповідальність передбачена за порушення екологічного законодавства?
  3. Що таке екологічна експертиза?
  4. Чому, незважаючи на наявність чинного екологічного законодавства, все ще мають місце численні правопорушення щодо навколишнього середовища?