Тема 8. Злочин і покарання


Урок 3. Поняття та підстави кримінальної відповідальності


За вчинення злочину передбачено кримінальну відповідальність у формі кримінальних покарань.

Кримінальна відповідальність — це вид юридичної відповідальності, який полягає у застосуванні судом від імені держави щодо особи, що скоїла злочин, державного примусу у формі покарання.

Підстави кримінальної відповідальності

 1.  скоєння суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину;
 2.  наявність злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України;
 3.  наявність осудної дієздатної фізичної особи, визнаної винною у скоєнні злочину;
 4.  наявність визначеного кримінальним законом віку, після досягнення якого настає кримінальна відповідальність;
 5.  наявність кримінального покарання за вчинений злочин;
 6.  встановлення винуватості особи у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду.

Кримінальне покарання - це захід примусу, що:

Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким на момент вчинення злочину виповнилося 16 років, особи віком від 14 до 16 років підлягають за вчинення ними окремих злочинів (за Кримінальним кодексом України – 19 видів).

Кримінальне покарання неповнолітніх:

 1. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (застосовують па строк від 1 до 3 років; додаткове);
 2. штраф (встановлюють у межах від 30 до 500 встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (основне або додаткове);
 3. громадські роботи (призначають неповнолітньому віком від 16 до 18 років на строк від 30 до 120 годин та не більше 2 годин на день і полягають у виконанні ним робіт у вільний від навчання чи основної роботи час; основне);
 4. виправні роботи (призначають неповнолітньому віком від 16 до 18 років за місцем роботи на строк від 2 місяців до 1 року з відрахуванням із заробітку в розмірі в межах від 5 до 10 відсотків в доход держави; основне);
 5. арешт (призначають неповнолітньому віком від 16 років на момент винесення вироку на строк від 15 до 45 діб і полягає в ізоляції в спеціально пристосованих установах; основне);
 6. позбавлення волі призначають неповнолітньому (основне):
  • а)   за злочин невеликої тяжкості - не строк не більше 2 років;
  • б)   за злочин середньої тяжкості - на строк не більше 4 років;
  • в)   за тяжкий злочин - на строк не більше 7 років;
  • г)   за особливо тяжкий злочин - не більше 10 років;
  • д)   за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, - на строк до 15 років.

Неповнолітнього, який скоїв злочин невеликої тяжкості, чи злочин середньої тяжкості, суд може звільнити від відбування кримінального покарання, але застосовує до нього такі примусові заходи виховного характеру:

 1. застереження (полягає в роз'ясненні судом неповнолітньому наслідків його дій, оголошенні осуду за ці дії та попередженні про більш суворі правові наслідки в разі продовження протиправної поведінки чи вчинення нового злочину);
 2. обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього (включає: обмеження перебування поза домівкою на певний час доби; заборона відвідувати певні місця, покладення обов'язку продовжити: навчання, пройти курс лікування тощо);
 3. передання неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, що їх замінюють (усиновлювачів, опікунів чи піклувальників), трудового чи педагогічного колективу, окремих громадян (прохання);
 4. покладення на неповнолітнього (з 15 років), що має майно, кошти, заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків;
 5. направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк не більше трьох років (такими спеціальними установами є загальноосвітні, школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти).

Контрольні запитання

 1. Які види кримінальних покарань ви знаєте?
 2. Що є підствою кримінальної відповідальності?
 3. Назвіть види злочинів, за які до кримінальної відповідальності можуть бути притягнені неповнолітні.
 4. Якими є особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх?
 5. Чому вчинення злочину неповнолітнім є обставиною, що пом'якшує кримінальну відповідальність?