Тема 2. Конституційні основи України


Урок 6. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади


Систему органів виконавчої влади очолює Кабінет Міністрів Укра­їни. Середньою ланкою цієї системи є міністерства, державні комітети та центральні органи державної виконавчої влади, зі спеціальним статусом, підпорядковані Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передба­чених у ст. 85, 87 Конституції України.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Загальні основи компетенції та функції Кабінету Міністрів України викладені у ст. 116 Конституції України.

Роботою Кабінету Міністрів України керує Прем'єр-міністр Украї­ни. Він спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Мі­ністрів України, схваленої Верховною Радою України, скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них; підписує акти Кабінету Міністрів України та видає розпорядження Прем'єр-міністра України з питань, віднесених до його компетенції; у випадках, перед­бачених ч. 4 ст. 106 Конституції України, скріплює підписом укази Президента України (контрасигнація); за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.

У межах своєї компетенції Кабінет Міністрів України видає постано­ви і розпорядження, які є обов'язковими до виконаннях Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

Контрольні запитання:

  1. Назвіть основні функції виконавчої влади.
  2. Перед ким відповідальний та підконтрольний і підзвітний Кабінет Міністрів України?
  3. Які повноваження Кабінету Міністрів України?