Тема 5. Праця, закон і ми


Урок 3. Колективний договір


Одним із важливих інститутів трудового права є колективний договір, що укладається між власником (уповноваженим ним органом) і профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на представництво трудовим колективом.

Колективний договір – угода, що укладається на підприємствах, в установах, організаціях не залежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.

Сторони колективного договору:

Зміст колективного договору становлять взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Питання, що становлять зміст колективного договору:

Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чинним законодавством й угодами, гарантії, соціально-побутові пільги.

Умови колективного договору, що погіршують, порівняно з чинним законодавством й угодами, становище працівників, є недійними.

Процес створення та укладення колективного трудового договору:

Контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.

Колективний договір набирає чинності:

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

Положення колективного договору поширюється на всіх працівників підприємства, організації, установи не залежно від того чи є вони членами профспілки і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, організації, установи.

 

Контрольні запитання

  1. Які додаткові пільги надає колективний договір працівникам?
  2. З якого моменту набирає чинності колективний договір?
  3. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору?
  4. Назвіть положення. Що входять до змісту договору.
  5. Назвіть сторони колективного договору.