Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються


Урок 4. Спадкове право


Спадкування – це перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Спадкування існує двох видів: за законом і за заповітом.

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути:

Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.

Умови відкриття спадщини:

Спадкування  за  законом  здійснюється у  порядку черговості (5 черг) та у рівних частках.

Заповіт - це особисте розпорядження фізичної особи на випа­док своєї смерті.      

Загальні вимоги до складення заповіту:

Основні способи набуття права власності

Обов'язкова частка у спадщині

Цивільний кодекс України закріплює перелік спадкоємців, які мають право па обов'язкову частку у спадщині незалежно від зміс­ту заповіту. Ці спадкоємці успадковують половину частки спадщини, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом. Це:

Контрольні запитання

  1. Хто має право на обов´язкову частку в спадщині?
  2. Коли відкривається спадщина? Що є місцем відкриття спадщини?
  3. Який строк встановлюється для прийняття спадщини? Кому переходить спадщина, визнана судом відмерлою?
  4. Назвіть вимоги, які висуває закон до складання заповіту.