Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються


Урок 3. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності


Цивільно-правова відповідальність - це примусовий захід май­нового характеру, що забезпечує відновлення порушених цивіль­них прав і зумовлює негативні наслідки для порушника; цивільно-правова відповідальність — це вид юридичної відповідальності, який передбачає примусовий вплив на особу шляхом застосування санкцій, які мають для неї негативні майнові наслідки.

Особливості цивільно-правової відповідальності:

Слід знати, що:

Варто мати на увазі, що:

Для притягнення особи до цивільно-правової відповідальності потрібні певні підстави.

Основні способи набуття права власності

Контрольні запитання

  1. У чому полягають особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх дітей?
  2. Як може встановлюватися недійсність правочину?
  3. У чому полягають особливості цивільно-правової відповідальності?
  4. У чому полягають особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх?