Тема 2. Конституційні основи України


Урок 1: Загальні засади Основного Закону України


Тест


Загальна кількість запитань в даному тесті: 15

1. Що в перекладі означає слово «конституція»?

2. Конституцію незалежної України було прийнято:

3. Яка із запропонованих характеристик України не відповідає чинній Конституції нашої держави?


4. Державним прапором в Україні є:
5. Автором мелодії Державного Гімну України є:
6. В Україні визначається й гарантується верховенство:
7. Конституцію України було прийнято:
8. Основний Закон держави, правовий акт найвищої юридичної сили, що закріплює найважливіші якісні ознаки сусупільного і державного життя України – це ...
9. Головним елементом Державного Герба України є:
10. Державна влада України здійснюється на засадах її поділу на:
11. Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено:
12. Характерними ознаками Конституції є:
  1. основа законодавства держави;
  2. вища юридична сила;
  3. особливий характер розроблення та прийняття;
  4. врегулювання всіх суспільних відносин

13. Вкажіть, до якого розділу Конституції України зміни затверджуються Всеукраїнським референдумом

14.

Оберіть варіант, у якому вказано юридичні властивості Конституції України?

  1. найвищий за юридичною силою правовий акт;
  2. є зведеним законом;
  3. є актом, що має установчий характер;
  4. приймається, доповнюється й змінюється в особливому порядку;
  5. є актом Всеукраїнського референдуму.


15. Визначте, на яких засадах відповідно до Конституції України ґрунтується правовий порядок в Україні