Тема 8. Злочин і покарання


Урок 2: Злочин та які його наслідки


Тест


Загальна кількість запитань в даному тесті: 10

1. Назвіть об'єкт злочинну

2. Укажіть, які з наведених нижче діянь належать до злочинів проти основ національної безпеки України, передбачені Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 р.


3. Назвіть ознаки злочину4. Залежно від ступеня тяжкості злочини бувають:5. Назвіть стадії скоєння навмисного злочину
6. Назвіть співучасників злочину
7. Які з перелічених діянь можна віднести до злочинів проти здоров'я особи?
8. Злочинами середньої тяжкості є ті, за які призначають покарання:

9. Назвіть обов'язкові ознаки об'єктивної сторони складу злочину

10. Назвіть ознаки суб'єктивної сторони складу злочину